Norsk

Svarskjemaer på Internett blir ofte misbrukt til å sende ut såkalt "spam" eller søppelpost. Ondsinnede dataprogrammer leter frem slike skjemaer og forsøker å utnytte dem.

For å skille vanlige brukere fra slike programmer ber vi deg gjengi bokstavene i bildet. Denne oppgaven byr ikke på store problemer for et menneske, men for en datamaskin vil det være vanskelig å gjenkjenne bokstavene.

English

Response/request forms on the Internet tend to be exploited by bad guys to send so-called "spam" or junk e-mail. Malicious data programs automatically locate potential vulnerable forms and attempt to abuse them.

In order to distinguish ordinary users from such malicious data programs, we ask you to enter the letters shown in the picture. A human being has no problem handling this simple task, but it's difficult to instruct a computer to recognize the letters shown.