Hopp til innhold

Når en mail ikke kommer frem til mottager finnes det mange steder det kan ha gått galt:

Hos avsender:

 • Avsender skrev inn feil mailadresse (f.eks. med en stavefeil e.l). Avsender får da normalt en feilmelding i retur, men ikke alltid - det kan jo være noen andre som har den aktuelle adressen.
 • Det var problem med oppkobling på nettet når mailen skulle sendes. Normalt ligger da mailen fortsatt i utboksen.
 • Problem med utgående mailserver som avsender er knyttet til (f.eks. smtp.online.no). Normalt vil da mailserver prøve igjen etter faste intervaller.
 • For å unngå at din mail blir tatt som spam (f.eks. av G-mail) kan du legge inn en info (SPF-linje) i DNS om hvilke mailservere din mailadresse skal få lov til å sende fra. Her finner du en veileder som hjelper deg å finne riktig SPF
 • Det kan være at du har fått tildelt en IP-adresse fra din ISP som er svartelistet. Det kan skyldes at avsender har blitt hacket eller har fått et virus på sin PCsom har sendt ut spam, men kan også være at han har fått tildelt en IP-adresse som andre har brukt (med spam) og derfor har blitt svartelistet.
  Gå inn på f.eks. www.whatismyip.com og se hva som er din IP-adresse og send den til meg så kan jeg sjekke.
  Du kan evt. også selv sjekke om mailadressen du har fått er svartelistet her mxtoolbox.com/blacklists.aspx

Hos mottager:

 • Viruskontrollen eller mailprogrammet vil ikke vise mailen fordi den "mener" det er et virus eller at mailen er farlig for mottager .
 • Et spamfilter har "slukt" mailen fordi avsender-server eller innholdet i mailen gjør at den blir stoppet. Sjekk evt. spam-mappe.
 • Mottager har satt opp en "regel" i sitt mailprogram som gjør at mailer med spesielle ord og uttrykk blir slettet eller lagt i en spesiell mappe.

Hvordan unngå at epost fra vår server havner i søpla:

Mottager kan i en del tilfeller gjøre innstillinger i sitt epostprogram slik at meldinger fra deg får passere uhindret. Se info her om hvordan mottakere kan hvitliste avsendere i sine e-postprogram.

Hva kan ellers gjøres?

Be gjerne avsender å sende en ny mail til samme adresse samt en kopi til en annen mailadresse (en som ikke er på vår mailserver). Hvis den ikke kommer frem til noen av adressene er det sannsynligvis feil hos avsender. Kommer den frem til en av adressene vet vi mer hva vi skal lete etter.

Hvis du ønsker å sjekke hva som har skjedd med en mailsending som ikke har kommet frem har vi mulighet å sjekke i vår mailserver-logg om den har registrert noe om den sendte mailen og om mottager evt. har lastet den ned. Siden det går veldig mye mail via vår mailserver trenger vi:

 • Dato og nøyaktig tid da mailen ble sendt
 • Avsenders mailadresse
 • Mottagers mailadresse (på vår server)
 • Hvis avsender har fått en feilmelding i retur er det viktig å få innholdet av den til oss.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om dette

Oppdatert 22.08.2019

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring